Over Erfraad

Menno van Ginkel

Achter Erfraad staat Menno van Ginkel (1965). Ik heb 30 jaar als organisatieadviseur, trainer en coach gewerkt, waarvan 20 jaar vanuit mijn eigen bureau. In 2020 heb ik besloten om mijn kennis en ervaring op een andere manier te gaan inzetten. Directe aanleiding was het overlijden van mijn tante en kort daarna mijn moeder. Met deze praktijkervaring op zak heb ik me laten omscholen tot RegisterExecuteur.

Met mijn achtergrond en mijn kwaliteiten, kunt van mij een mensgerichte aanpak verwachten. Ik kan goed luisteren, ik voel aan wat er speelt en ik schrik niet van emoties. Ik zie het als mijn toegevoegde waarde dat ik een nalatenschap in goede harmonie en zonder gedoe in de familie kan afwikkelen.

Ik woon in Den Haag en deel mijn leven met Danielle en onze hond August. In mijn vrije tijd wandel en lees ik graag, ben ik veel in theater en musea te vinden en help ik als vrijwillig energiecoach buurtgenoten met het verduurzamen van hun huis.

RegisterExecuteur

Erfraad is aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur. Dit is een netwerk van zelfstandige RegisterExecuteurs, ondersteund door een centrale Expertisedesk. Voor u als klant van Erfraad heeft dit een aantal voordelen:

  • De stichting bewaakt de vakbekwaamheid van de RegisterExecuteurs. Door de opleiding heb ik de juiste juridische en fiscale kennis en door de permanente educatie ben ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
  • De stichting beheert het Digitale Nalatenschapsdossier, zorgt ervoor dat het 24 uur per dag beschikbaar is en garandeert de veiligheid van uw gegevens.
  • Met specifieke vragen of bij complexe situaties kan ik de hulp inroepen van de andere RegisterExecuteurs uit het netwerk, elk met hun eigen specialisme, en van de centrale Expertisedesk.
  • Als ik onverhoopt mijn werk niet meer kan doen, levert de stichting een back-up. Het werk wordt dan overgenomen door een RegisterExecuteur uit het netwerk die op dezelfde manier werkt en dezelfde kwaliteit levert.
  • In geval van klachten heeft de stichting een onafhankelijke klachtenprocedure.

Klik hier voor meer informatie over de Stichting RegisterExecuteur.

Kernwaarden en gedragscode

Erfraad werkt vanuit de volgende kernwaarden:

  • Kennis van zaken
  • Menselijk
  • Dienstbaar
  • Betrouwbaar

Deze waarden komen ook tot uitdrukking in de gedragscode die wij als RegisterExecuteurs hanteren.