Tarieven

Erfraad speelt graag open kaart, ook als het over onze kosten gaat. Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven. Alle bedragen zijn inclusief BTW én inclusief onze reiskosten en bureaukosten. De tarieven zijn exclusief bijkomende kosten of verschotten zoals kosten van derden, griffiekosten, kadasterkosten, vertaalkosten, taxatiekosten, leges, recherchekosten, deurwaarderskosten en de over deze bijkomende kosten eventueel wettelijk verschuldigde omzetbelasting

DienstTarief
Nalatenschapstestgratis
Kennismakingsgesprekgratis
Advies over testament/levenstestament€ 250,- (vast bedrag)
Voorbereiden nalatenschap inclusief Nalatenschapsregistratie€ 500,- (vast bedrag)
Afwikkeling nalatenschap€ 125,- (per uur)
Uitvoering levenstestament€ 125,- (per uur)
Eerste hulp bij een erfenis€ 125,- (per uur)

Als u Erfraad in uw testament of levenstestament als RegisterExecuteur opneemt zijn er geen kosten aan het advies verbonden.

De afwikkeling van een nalatenschap en de uitvoering van een levenstestament doe ik op basis van een uurtarief. Als u Erfraad als RegisterExecuteur wilt benoemen, adviseer ik  om deze vergoeding in uw (levens)testament op te nemen. Op die manier weten uw nabestaanden of familieleden wat u met ons hebt afgesproken. Tijdens en na afloop van onze werkzaamheden laat ik aan uw nabestaanden zien wat we hebben gedaan en hoeveel uur wij daaraan hebben besteed.

Als Erfraad door nabestaanden als RegisterExecuteur wordt ingehuurd, maak ik vooraf een inschatting van de werkzaamheden. Dit leggen wij vast in een opdrachtovereenkomst. Ik declareer maandelijks de gewerkte uren en breng alleen de uren in rekening die ik daadwerkelijk heb besteed. Als ik meer uren maak dan wij hebben afgesproken, maken we een nieuwe afspraak.