Voor erfgenamen

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek bespreken wij uw situatie en verkennen we of ik iets voor u kan betekenen. Een kennismakingsgesprek is gratis en verplicht u tot niks.

Afwikkelen van een nalatenschap

Erfraad kan door één of meer nabestaanden worden ingehuurd om te helpen met de afwikkeling van een nalatenschap. In dat geval werk ik op basis van een opdracht van de nabestaanden die mij een volmacht geven om namens hen zaken af te wikkelen. De nabestaanden blijven verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van de nalatenschap. Ik kan namens hen de zaken regelen.

De  nabestaanden bepalen  de taken van de RegisterExecuteur. Deze leggen we vast in een opdrachtovereenkomst. Mijn diensten kunnen uit de volgende werkzaamheden bestaan:

  • Regelen van de uitvaart
  • Maken van een boedelbeschrijving
  • Beheren van de nalatenschap
  • Opstellen van belastingaangiften
  • Het verdeel klaar maken van de nalatenschap
  • Het beheren en uiteindelijk verdelen van de nalatenschap

Ik werk altijd in nauw overleg met mijn opdrachtgevers en ik leg rekenschap en verantwoording af over mijn werkzaamheden.

Als RegisterExecuteur werk ik met het Digitale Nalatenschapsdossier. Wij registreren alle informatie in het systeem, slaan alle correspondentie erin op en houden de voortgang van het dossier bij. De nabestaanden hebben toegang tot hun dossier en kunnen dus altijd zien wat de status is.

Als u Erfraad inhuurt krijgt u toegang tot uw Digitale Nalatenschapsdossier. Heeft al een account? Klik dan hier om in te loggen op uw nalatenschapsdossier.

Eerste hulp bij een erfenis

Als u een nalatenschap zelf afwikkelt, sta ik u ook graag met raad en daad bij. U kunt Erfraad inhuren als u gerichte adviesvragen heeft, als u ergens niet uitkomt of als u een specifiek deel van de werkzaamheden liever door mij laat doen. U kunt mij gebruiken als sparringpartner, vraagbaak of klankbord. Ik weet dat er bij nalatenschap veel op u afkomt en ik  kan u helpen om door de bomen het bos weer te zien.